26 Mayıs 2009 Salı

biraz açalım..

Serbest yayın, fikirsel hareket noktası olarak tanımladığı “serbestlik” kavramını tüm süreçlere yaymaya çalışır; Yayın seçimleri, seçtiği yayınların nesnel sonucu olan gösterim biçimleri ve yayın haline dönüşmüş bu formların dolaşım yöntemleri vs..

Serbest: 1. Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin. , 2. Tutuklu veya bağımlı olmayan, özgür, hür. , 3. Zamanını istediği gibi kullanabilen, yapacak bir işi olmayan., 4. Bazı kurallara bağlı olmayan, 5. Sıkılmadan, şaşırmadan konuşan ve davranan., 6. Ağırbaşlı olmayan, hoppa (kadın)., 7. Hareketi herhangi bir biçimde engellenmeyen, 8. Rahat, özgür, bağımsız bir biçimde.

Kitaba, yazıya, harfe saygı duyar. Onları kutsar…
Söylemlerin yazın formunda olması serbest için önemlidir. Oluşum, yayınlar haricideki iç ve dış iletişimi de yazın diliyle sağlamaya çalışır. Bu durumu kutsamanın bir parçası olarak da değerlendirebiliriz.

Ele aldığı içeriği yayının en genel derlenme şekil olan kitap formunda sunmak konusunda kendini zorlamaz; İçerik ya da söylemlere alternatif form, mecra ve aktarım çözümleri arar. Aslında bu durum zoraki bir yeni form arayışının ötesinde, daha çok doğru ve etkili aktarım çözümlerinin arayışıyla ilgilidir. Yani söylemin okuyucusuna dolaysız ve en güçlü şekilde sirayet etmesini sağlamaya çalışır.

Hazırladığı içeriği mümkün olduğunca serbest bırakmaya gayret eder, ürün dolaşıma girdikten sonraki süreçte de yayılımın, kendi gücü ya da okuyucunun inisiyatifine bağlı bir güçle devam edebilir olmasına özen gösterir. Yayılıma, önceden planlanmış, kendi içinde sistemli ve yan etkileri düşünülmüş bir başıboşluk ortamı sağlamaya çalışır.

Söylemin uzun ya da kısa olması (yayınlaştırılamayacak kadar kısa olması) serbest için önemli değildir. Tek bir cümleyi.. harfi, hatta noktalama işaretini bile yayın formunda sunabilir. Normal şartlarda yayın olarak adlandırılmayacak gündelik hayatın içine kaynamış söylemleri de “yayın” olarak adlandırabir...

Yayınlama ya da yayına hazırlama sürecini yayının kendisinden koparmamaya da özen gösterir. Hatta bu süreçleri de bir yayın olarak düşünebilir. serbestyayin.blogspot.com da serbest yayın’ın oluşum sürecine işaret eden bir yayın, bir araştırma dosyası olarak değerlendirilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder