25 Temmuz 2009 Cumartesi

20 Temmuz 2009 Pazartesi

.. Ve eğer ölüm olmasaydı, elimiz hep bir şeyleri arayacaktı..

sohrab sepehri

19 Haziran 2009 Cuma

Yedikule'de misafir yazı..

"Geçici olmakta ısrar eden yazı" haritalarda görünmeyen, ismi bile olmayan bir geçitte mekânını buldu!

18 Haziran 2009 Perşembe

Serbest Yayın iftiharla sunar;

Serbest Yayın’ın ilk projesi bir kitap, ilk önce bir kitap yayınlayarak ona olan saygısını pekiştiriyor. Kitabı kutsuyor, onu ilk sıraya alıyor..


...
Kumru Ağlayışları’nın şiirler arasında bağlantıar kuran, bizi şiirleri topluca okumaya teşvik eden ya da şiirlerin bütünlüğündeki anlama işaret eden bir yapısı var. Ve tabii kendine ait bir konsepti..
Aynı şekilde Çalamadığım Şarklar’da da başka bir kavramsal iç bütünlük söz konusu, burada oluşturulan kospetin Kumru Ağlayışları’ndakine göre daha da belirgin olduğunu da söyleyebilriz.

İki farklı kitap, iki aynı kitap..
Bu açılım üzerinden kitapları birbirinden ne ayırabiliyor, ne de tam olarak birleştirebiliyoruz. Onları organik bir bağ ile birbirine bağlıyor, opsiyonel bir bütün haline geitiriyoruz. İki kitapmış gibi olan bu tek kitap, okuyucun ya da yayınlayanın inisiyatifi ile birbirinden ayrılma hürriyetini elden bıraklmıyor...

Kalan her şey şiirin duygusuna hizmet etmeye çalışıyor...

14 Haziran 2009 Pazar

1 Haziran 2009 Pazartesi

serbestyayin.org

Serbest Yayın internet sitesi tasarımı şu şekilde. Adem de yazılıma başladı..
www.serbesttasarim.com/serbest_yayin web.zip linkinden açıklamalı pdf'i de indirilebilir.

31 Mayıs 2009 Pazar

“Geçici olmakta ısrar eden yazı”

Yazı, kamusal alanda bulunmaya oldukça alışkın. Fakat tasarlanmış bir süreli yayın bu sefer mecra olarak sokağı kullanıyor. Edebiyat, bir reklam cüretinde günlük hayata müdahil olmaya yelteniyor..
Daha önceleri kendisinden "duvar" olarak behsettiğimiz projeye artık "Geçici olmakta ısrar eden yazı" diye hitap edebiliriz.
"Geçici olmakta ısrar eden yazı"yı bir duvarda yayınlıyoruz; Her metin bir kaç gün arayla, bir önceki metnin üzeri boyanarak duvara yazılıyor ve altında önceki yazılardan izler barındıryor.
Yayın, başına geleceklerden habersiz.. kendini gündelik hayata bırakıyor.


“Geçici olmakta ısrar eden yazı”

"Hatırlamaktan hoşlanmıyorum. Hatırladıkça tekrarlanacak yaşam, ne gerek var? Ve ne manasız hatırlanmak. İnsanların beni hatırladıkları halimle kalamadım hiçbir zaman, dolayısıyla hatırladıkları da ben değildim aslında.
Sadece bugün bu halimle burdayım. Bunu kanıtlayabilirim. Geçip gitmediğimi, burda gerçekten bulunduğumu ya da burda olmayı önemsediğimi göstermek için iz bırakmayı seçebilirim. Ne var ki kalıcı olmak haz vermiyor bana. Yazarak silmek ve akabinde yaşayarak unutmak istiyorum."

"Geçici olmalı ve geçip gittiğim yerde bir başka bana rastlamalıyım. Hafızasız bir ben... Adı bile hatırlanmayan. Bugün var olduğumu gösteren izler yarın yok olmalı, çünkü burada bugün var olduğum gibi ve kadar, yarın bulunmayacağım.
Azad edin beni hatırlanmaktan aksi halde kendime takılıp kalacak ve tekrarlanacağım. Varlığım zamanla görünmez olacak. Her iz gibi kaldıkça kaybolacağım.
Çağrışımlardan, anılardan ve albümlerden çıkarın beni rica ederim. Kaldıkça yaşlanıyorum, siz beni hatırladıkça kalıklaşıyorum. Saçlarım dahil hiçbir ayrıntı çıkmıyor aklınızdan. Siz hatırladıkça ben “zamana bağlı değişken” oluyorum. Beni bir zamanlar “öyle” ve şimdi “böyle “ olmakla yargılıyorsunuz. Ben de sizi hatırlıyorum her ayrıntınızla ve tam da bu sebeple hiçbir şeye şaşıramıyorum. Yani siz nasıl değişmekle itham ediyorsanız beni sırf hatırladığınız için, ben de sizin hiç değişmiyor olmanızdan muzdaribim aynı sebeple."

"Kalıcı olmak için sabitleyemem kendimi bunu benden istemeyin. Hatırlanmak bana ait olanı benden alır ve hayata katarsa hiçbir şey kalmaz elimde. Unutmaya inanıyorum ben. Siz de inanın lütfen. Ben sabit bir dimağ kalıntısı olmaktansa gerçekten yaşamayı seçiyorum.
Siz de rica ederim silin yüzümü hafızanızdan, duvara mı konuşuyorum."

Özlem K.

28 Mayıs 2009 Perşembe

liste:

Serbest Yayın
Logo tasarımı
Kurumsal kimlik tasarımı
İnternet sitesi tasarımı
İnternet sitesi için yazılım çözümü
Kurumsal kimlik kılavuzu tasarımı
Serbest için genel bir söylem (bir nevi manifesto)
Serbest’e işaret edecek bir video (aforizma vari bir video)
Blog’un aktif yayına açılması için küçük bir iletişim çalışması (afiş ve e-posta ile)
Eskizlerin fotoğraflanması ve blog'a aktarımı
Web tasarımı ile iligl ek sayfa ve içerikleri (kadro vs..)

Kumru Ağlayışları- Çalamadığım Şarkılar
Yayının tipografik olarak tasarlanması
Baskı cilt ve üretim çözümü (kağıt tercihleri vs..)
Yayının genel iletişiminde (afiş, web vs..) kullanılmak üzere foroğraf çekimi
Afiş tasarımı
Yayınla ilgili söylem oluşturulması (genel bir tanımlama)

Romanların İlk Cümleleri
Romanların tespit edilmesi
Tipografik çözümlerin hazırlanması
Tişörtlerin bulunması (sayfa dokusunda tişörtler)
Baskı ve ambalajların teknik çözümü
Afiş için model bulunması
Afiş fotoğrafı ve tasarımı
Projenin söyleminin hazırlanması

e-mektuplar
yayınlanacak mektup içeriğinin oluşturulması
web sisteminin hazırlanması (domainler, e-posta ekleme yazılımı vs..)
Mektupların dağılımı
Projenin sunum için basılı hale gelmesi (çok basit bir şekilde de çözülebilir)
Afiş tasarımı
Genel söylemin hazıranması

Duvar
Metinlerin sonlandırılması
Yayının yapılacağı duvarın tesbit edilmesi
Tipografik çözümün hazırlanması
Şablonların hzırlanması ve duvara uygulama
Fotoğraf ve video çekimleri
Afiş tasarımı (fotoğraf da var)
Proje için genel söylem..

Ofisempati
Ofiste fotoğraflarını çekilmesi (kapak fotoğrafı da dahil)
Metinlerin hazırlanması
Tasarım
Baskı takibi
Genel söylemin oluşturulması
Afiş tasarımı

ve.
ve..
ve...

neyse, panik yapmayacağım.

26 Mayıs 2009 Salı

kurumsal kimlik

Kurumsal kimlik parçalarında telefon numaraları görünmüyor. Parçalar, muhattabını e-posta üzerinden, yazın diliyle iletişim kurulmaya davet ediyor.
Logo konumu ve büyüklüğü alanara göre değişken; logotype ve mail adresinin alandaki konumu, logo ile olan işikileri ve okuma yönlerinde de değişkenlikler var. Bu durum elimize aldığımız kurumsal kimlik elemanını evirip çevirmemizi sağlayarak onunla kurduğumuz ilişkiye küçük bir açılım getirmeye çalışıyor.

Kartvizitlerin arkasında bazı okuma önerileri var. Kartta adı yazan kişiyi tanımlayan, ona işaret eden yazar ve kitap isimleri.
Zarfların üzerinde de Sebest'in seçtiği alıntılar veriliyor. Alıntılar yer aldığı parçalara göre değişkenlik gösterebilir ve zaman zaman da yenilenebilir tabii. Hatta e-posta imzalarında da bu gibi alıntılara yer versek hiç fena olmaz.

"Serbest"in etimolojisi

"Osmanlı'nın ikbal dönemlerinde, o çağın her ülkesinde nizam olduğu üzere, geceleri şehirlerin kapıları belli saatten sonra kapatılır, bir emniyet tedbiri olarak giriş - çıkışa sabaha kadar izin verilmezdi. Ancak evli kişiler bu yasaktan müstesna idi. Kapıya gelen yolcuya nöbetçi sorardı: “Serbest misin, serazad mı?” (Farsça ser-best: başı bağlı, evli / ser-azad: başı boş, bekar) Evli kişi olmak belli bir düzen kurmak, sorumluluklarını müdrik olmak demekti. Bu nedenle bu kişiler kamu düzenine muhtemel tehdit olarak görülmezlerdi ve “ser best” olanların geçişleri “serbest” idi. Sorumluluklarını idrak etmek kişiyi özgür kılar."

"logo

“Tırnak işareti, başkasına ait bir düşünce ve bilgi alıntısını aktarırken kullanılır.”
Serbest de söylemleri bir tırnak içinde aktarır ve bu noktada kendisini bir tür elçi gibi konumlar. Söylemin özünü deforme etmeyen, gereğinden fazla müdahil olmayan ama onun için aktarım yöntemleri geliştiren, güçlendiren, onu yücelten bir elçi…

Serbest, tırnağı açan konumundadır ve “S olarak tırnağın başında durur, devamındaki söylem ve söylemin seyri için tırnağın diğer ucunu açık bırakır.

“S ikonu ile sözlü anlatımla da aktarılabilir-anlatılabilir bir imlek oluşturmuş oluyoruz. Hatta sözlü anlatımının logonun maddi varlığından ve biçimsel etkisinden daha güçlü bir ekti bıraktığını bile söyleyebiliriz. Yani bir anlamda logonun dil yoluyla dolaşımını da sağlamış oluyoruz.*

*Kavramsal sanat kuramı

biraz açalım..

Serbest yayın, fikirsel hareket noktası olarak tanımladığı “serbestlik” kavramını tüm süreçlere yaymaya çalışır; Yayın seçimleri, seçtiği yayınların nesnel sonucu olan gösterim biçimleri ve yayın haline dönüşmüş bu formların dolaşım yöntemleri vs..

Serbest: 1. Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin. , 2. Tutuklu veya bağımlı olmayan, özgür, hür. , 3. Zamanını istediği gibi kullanabilen, yapacak bir işi olmayan., 4. Bazı kurallara bağlı olmayan, 5. Sıkılmadan, şaşırmadan konuşan ve davranan., 6. Ağırbaşlı olmayan, hoppa (kadın)., 7. Hareketi herhangi bir biçimde engellenmeyen, 8. Rahat, özgür, bağımsız bir biçimde.

Kitaba, yazıya, harfe saygı duyar. Onları kutsar…
Söylemlerin yazın formunda olması serbest için önemlidir. Oluşum, yayınlar haricideki iç ve dış iletişimi de yazın diliyle sağlamaya çalışır. Bu durumu kutsamanın bir parçası olarak da değerlendirebiliriz.

Ele aldığı içeriği yayının en genel derlenme şekil olan kitap formunda sunmak konusunda kendini zorlamaz; İçerik ya da söylemlere alternatif form, mecra ve aktarım çözümleri arar. Aslında bu durum zoraki bir yeni form arayışının ötesinde, daha çok doğru ve etkili aktarım çözümlerinin arayışıyla ilgilidir. Yani söylemin okuyucusuna dolaysız ve en güçlü şekilde sirayet etmesini sağlamaya çalışır.

Hazırladığı içeriği mümkün olduğunca serbest bırakmaya gayret eder, ürün dolaşıma girdikten sonraki süreçte de yayılımın, kendi gücü ya da okuyucunun inisiyatifine bağlı bir güçle devam edebilir olmasına özen gösterir. Yayılıma, önceden planlanmış, kendi içinde sistemli ve yan etkileri düşünülmüş bir başıboşluk ortamı sağlamaya çalışır.

Söylemin uzun ya da kısa olması (yayınlaştırılamayacak kadar kısa olması) serbest için önemli değildir. Tek bir cümleyi.. harfi, hatta noktalama işaretini bile yayın formunda sunabilir. Normal şartlarda yayın olarak adlandırılmayacak gündelik hayatın içine kaynamış söylemleri de “yayın” olarak adlandırabir...

Yayınlama ya da yayına hazırlama sürecini yayının kendisinden koparmamaya da özen gösterir. Hatta bu süreçleri de bir yayın olarak düşünebilir. serbestyayin.blogspot.com da serbest yayın’ın oluşum sürecine işaret eden bir yayın, bir araştırma dosyası olarak değerlendirilebilir.

20 Mayıs 2009 Çarşamba

proje-ofisempati

Aşmış güncel sanatçı Hatice Çağlar'ın Ofisempati adlı çalışması 23 Mayıs tarihinden itibaren 3-4 günlük sürede teorik minvale oturacaktır. Bunun için kütüphanemdeki ilgili tüm kuramsal kitapları karıştırıp, modern yaşamdan nefret etmeyi hedefliyorum:)

Haftaya haftaiçi fotoğraflarımı çekmek için gelecekseniz; ofis arkadaşım madumları da burda tutmak gerekmekte.
Bu ofisin çalışanları sperm kadar hareketli olduğundan bana önceden zaman bildirmenizi rica ediyorum Büyük S.

Size bundan sonra Büyük S diyebilir miyim?????

Ama lütfen!!!/('%(%!^%!%^!%^WV

18 Mayıs 2009 Pazartesi

Serbest Yayın Hakkında

Serbest, yayın tasarımı üzerine bir bitirme projesidir.

Projenin konusu ve amacı kısaca şöyle;
Konu: Farklı form ve nosyonlarda yayın tasarımları üreten bir yayın organizasyonu oluşturup bu oluşum üzerinden alternatif ve deneysel yayın tasarımları üretmek.
Amaç:
Yayın tasarımını kitap formunun bir adım daha ötesinde düşünüp, içeriği tasarım ve mecra kullanımı adına alternatif biçimlerde kurgulamak. Gösterilen, sunulan içeriğin izleyicisiyle daha interktif bir ilişki kurmasını sağlamak. Yayın tasarımına yeni bakış açıları getirip deneyler yapmak.

Serbest Yayın;
Serbest, yayın tasarımı üzerine düşünen, deneyen, yayın kavramını sorgulayan, farkındalık yaratmaya, içeriği farklı şekillerde, başka biçimlerde göstermeye çalışan bir yayın oluşumudur.
Altyapısal anlamda güçlü bulduğu kavramsal, görsel, edebi içeriklere yeni yayın formları, mecraları ve tasarım çözümleri arar. Ticari kaygıları yoktur, fakat gerektiğinde ticari işler üretmekten de çekinmez. Kendini sınırlamaz, reddedebilir, yenisini önerebilir.

Serbest Yayın Projesi dahilinde yapılması öngörülen tasarımlar:
- Serbest Yayın için logo tasarımı
- Kurumsal kimlik tasarımı
- Kurumsal kimlik kılavuzu tasarımı
- İnternet sitesi tasarımı: Serbest Yayın tarafından hazırlanan tüm yayınların görülebileceği gibi yayın
tasarımı adına üretilen farklı içerik ve ürünlerde bu internet sitesinden takip edilebilecek
- Serbest Yayın için afiş, video ve benzeri iletişim çözümleri

Serbest Yayın tarafından üretilmiş ve gerçek anlamda hayata geçmiş 4 farklı yayın tasarımı:
Ofisempati: Hatice Çağlar’ın çağın ofis hayatı üzerine yaptığı performansın yayın haline getirilmesi
Kumru Ağlayışları - Çalamadığım Şarkılar: Fatma Çal’ın ikili şiir kitabı için yayın tasarımı
Duvar: Karşı olmak, karşı durmak kavramları üzerinden derlenen edebi içerik için kamusal
alanda izlenebilecek (süreli) yayın tasarımı çözümü.
E.-Mektuplar: Cemal Süreya'nın eşi Zuhal Tekkanat'a 13 gün boyunca yazdığı mektuplar için alternatif yayın ve tasarım çözümü
- Üretilen tüm yayınlar için afiş tasarımları
vs...